Zájem (chci)- víra (věřím si)- plán (cíl a jak, kde a kdy)- cvičení (rutina)- odměna (dokázal jsem to)

C v i č e n í   m i s t r ů 

Mgr. Šín Milan

   Vyvěšený materiál je souborem cvičení, který vytvořil gestor Akademie BVC Chodov na základě svých letitých trenérských zkušeností ve volejbalu, fotbalu a tělesné výchově na ZŠ...

Soutěže v barevném minivolejbalu

   Zkvalitněním tréninku "barevných dětí" jsou soutěže. Ale soutěže, které poskytují zpětnou vazbu zvládnutí základních způsobů odbíjení míče. Jak se okřídleně říká: "Zpětná vazba je snídaní šampionů." Mezi základní způsoby ovládání míče řadím odbití prsty (VOO), odbití bagrem (SOO) a odbití jednou rukou...

SK~ Soutěže kvality

   Tyto soutěže jsou kořením volejbalového tréninku. Soutěže, které jsou založené na spolupráci (kooperaci) především dvou a více hráčů (jsou zde zařazené také cvičení jednotlivců). Hraní míče do protisměru je stále nižší lavel nácviku herního chování... Vyšší lavel je trojúhelník... Odbití pod úhlem... Hráči bez časového omezení či s časovým omezením plní stanovený úkol. Matematika končí v okamžiku, kdy dvojice udělá chybu. Za každé správné odbití získává dvojice kladný bod. Dvojice vytváří ŠŇŮRU... Po chybě se začíná stavět nová šňůra...

Cvičení mistrů

Systematika

 1 Fialové prsty na sebe (soliter)
 2 Odbití prsty nad sebe (soliter)
 3 Prstová s kontrolkou přes síť (dvojice)
 4 Prstová přes síť (dvojice)
 5 Prstový Kolotoč přes síť  (4- 10)
 6 Odbíjení prsty v trojúhelníku (trojice) 
 7 Bagr nad sebe  (soliter)
 8 Prsty- bagr. Jeden stále VOO a druhý SOO (dvojice)
 9 Bagrová kontrolka a prsty na druhého (dvojice)
10 Bagr- bagr. Oba hráči odbíjejí SOO (dvojice)
11 Lob- bagr. Jeden hráč opakovaně lobuje a druhý vrací bagrem  (dvojice)
12 Prsty- lob- bagr. Pravidelně střídáme prsty- lob- bagr (dvojice)
13 Trojúhelník prsty- lob- bagr. Obdoba 12, ale jsme v trojúhelníku (trojice)
14 Podbíhačka ve třech. Hráč A hraje na X, B na Y a nahrávač podbíhá  (Prsty trojice)
15 Podbíhačka ve třech. Jako 14. Hrajeme na 3, bagr- prsty- lob (trojice)
16 Podání a bagrová kontrolka, chycení do košíčku  (dvojice)
17 Maraton. 2x2. Postavení 1-1. Hrajeme na 3. Bagr- prsty- lob (čtveřice)
18 Maraton. 2x2. Postavení 0-2. Vbíháme. Hrajeme na 3. Bagr- prsty- lob (čtveřice)
19 Liga v Kolotoči (4- 10)
20 Hodnocený příjem. Podání- příjem- náhra. Hodnotíme podání a příjem (pětice)

Výkonnostní třídy, červený a modrý limit

   Akademie se snaží akademiky vychovávat k plánovité činnosti. Stanovování postupných cílů a jejich naplňování... Hráči jsou dle matematiky (počtu odbití) zařazeni do výkonnostních tříd. Navíc jsou v každé třídě vytvořeny tabulky limitů pro splnění červeného či modrého limitu...

Šín Milan 2016

TOPlist