81 dětí~ AKADEMIE BVC Chodov... 

Metodika Akademie BVC Chodov: systém průpravných her pro nácvik minivolejbalu, volejbalu


Barevný minivolejbal

Pelikán Ivan

   Již delší dobu cítíme, že naše hnutí potřebuje vytvořit platformu, kde by se vzdělávali a doškolovali učitelé, výchovní pracovníci, rodiče a v neposlední řadě trenéři těch nejmenších hráčů, kteří začínají s volejbalem. Osobně vím, že v různých regionech probíhají školení trenérů minivolejbalu aktivitou ať již klubů (Prostějov, Přerov, Frýdek – Místek, Ostrava. Hradec – Králové, České Budějovice atd.) nebo neutuchající energií některých osob (Matěj, Herclík, Vojta Zach, Pelikán, Lejsek, Chrobák, Záhoř atd.).

   Myslím, že si všichni uvědomujeme potřebu "dostat" minivolejbal do škol na první stupeň a do povědomí ještě větší skupiny učitelů a ředitelů škol.

   Z tohoto pohledu je velmi důležité, že ČVS (zodpovědné osoby Jiří Zach a Aleš Novák) ve spolupráci AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) uspořádal ve dnech 22. – 23. 10. celorepublikový vzdělávací seminář zaměřený na minivolejbal (https://www.cvf.cz/?clanek=14059). Šlo o premiéru, která skončila z našeho pohledu výborným výsledkem, protože se semináře zúčastnilo na 80 motivovaných učitelů – trenérů!

   Pro potřebu semináře bylo nutno vytvořit zcela novou koncepci školení a sestavit jednotlivé přednáškové moduly tak, abychom oslovili a uspokojili všechny přítomné. Ne úplně lehký úkol, protože je potřeba si uvědomit, že publikum tvořili jak naprostí začátečníci z řad rodičů nebo učitelů, tak zkušení trenéři minivolejbalu, kteří "objíždějí" republikové festivaly.

   První zásadní otázkou bylo, jestli je nezbytné realizovat vše v tělocvičně nebo vložit teoretický modul, který by připravil posluchače na část praktickou. Rozhodnutí padlo teoretickou část zařadit, a to v časové dotaci 3h, což se ukázalo jako velmi dobré řešení. Část druhá proběhla přímo na sportovišti, kde se zapojili do výuky i děti a naprostá většina posluchačů! Níže popsaný program školení je možno použít jako návod pro další školení (třeba regionálního charakteru).

Program Brno a Hradec Králové, 22. – 23. 10. 2014

ČÁST TEORETICKÁ

8.15 – 8.45: zahájení J. Zach a I. Pelikán (nabídka metodického materiálu, DVD: Minivolejbal v barvách do škol, KNIHA: Volejbal – učebnice pro trenéry mládeže, Haník a kolektiv)

8.45 – 10.00: Minivolejbal – J. Lejsek

 • Co je to minivolejbal? Proč ho hrajeme? Co přináší mladým hráčům?
 • Doporučený materiál – míče, sítě atd.
 • Rozdíl mezi "šestkami" a minivolejbalem z pohledu učení hry a techniky volejbalu
 • Pravidla – jednotlivé barvy. Požadavky na techniku a vedení družstva/ hráčů, psychologické aspekty atd.)
 • Turnaje, festivaly – organizace atd.

10.15 – 11.30: Praktické uplatnění minivolejbalu v hodinách tělocviku a kroužcích – O. Záhoř

 • Nebojme se minivolejbalu v hodinách TV!
 • Organizace učební hodiny (zorganizuj si prostor, použij co nejvíce pomůcek, nauč děti samostatnosti….).
 • Prostřednictvím hry se učíme!
 • Video ukázka forem obecné a specifické průpravy!
 • Nebojme se, že děti budou dělat chyby.
 • Adaptujme vhodně hru na úroveň jedince.
 • Organizační formy hry (1-1, 2-2, 3-3) s vazbou na prostor tělocvičny (video ukázka).
 • Důležitost obecné průpravy (atletika a gymnastika) a zapojení míče všech forem do učební hodiny (míčová gramotnost) – video ukázka.

ČÁST PRAKTICKÁ

12.30 – 13.15: Praktická ukázka forem barevného minivolejbalu – J. Lejsek

 • Ukázka hry jednotlivých "barev"

13.15 – 14. 00: Nebojme se míče. Míčová gramotnost – O. Záhoř

 • Formy chytání a házení míče (všechny formy – volně, nad hlavou do košíčku, hod jednoruč i obouruč, chytání po odrazu míče od země atd.)
 • Driblování
 • Kutálení míče
 • Úder dlaní na míč
 • Mechanika hodu vrchem jednoruč (základ útočného úderu a podání)
 • Průpravné hry (rozvoj vnímání herního prostoru a míče, který se v prostoru kolem hráče pohybuje)

14.00 – 15.00: Základní herní činnosti minivolejbalu – O. Záhoř a I. Pelikán

 • Od chytání míče nad hlavou hráče až po odbití vrchem obouruč (prsty).
 • Průprava pro odbití obouruč spodem (bagr)
 • Spodní podání

15.00 – 16.00: Průpravné hry – I. Pelikán

 • Formy 1–1, 2–2 : hra s následnou činností, varianty průpravných her jako doplněk barevného minivolejbalu s pohybovou náplní.

Ambiciózní program na jeden učební den, ale dá se zvládnout! Pro příležitost semináře (pochopitelně nejen semináře, platí obecně) bylo vytvořeno desatero hry minivolejbalu:

DESATERO HRY TRENÉRA MINIVOLEJBALU

1. Nebojte se hru minivolejbal zařadit do učební nebo tréninkové hodiny! Hra bude děti určitě bavit!

2. Prostřednictvím hry se děti učí a rozvíjejí!

3. Důležitá je organizace cvičebně-herního prostoru. Používejte například dlouhou síť, provaz místo sítě nebo kloboučky vymezující hřiště!

4. Nebojte se, že děti budou dělat technické chyby, v tomto věku je důležitější zasáhnout míč a dobrý pocit dětí ze hry! Nechte děti hrát...

5. Buďte maximálně pozitivní a trpěliví. Chce to čas, technika se vyvíjí pomaleji. Zpočátku je nejdůležitější házení, chytání a orientace v herním prostoru!

6. Přizpůsobte vhodně formu hry úrovni jedince. Složitá nebo nezáživná hra dítě odradí!

7. Staňte se rádci a pomocníky. Výsledek není rozhodující. Nejdůležitější je dobrý pocit ze hry. Umožněte alespoň dílčí pocit vítězství každému dítěti!

8. Nezapomínejte, že pro volejbal je důležitá i obecná průprava: atletika, gymnastika a jiné míčové sporty!

9. Vytvářejte výkonnostní skupiny, každý jedinec vyžaduje odlišný přístup!

10. Nespěchejte, vytvořte správné pohybové i herní návyky. Ale hlavně hrou a osobním příkladem získejte dítě pro volejbal!


TOPlist