107 dětí~ AKADEMIE BVC Chodov... 

2 8   r a d  d o  t r é n i n k u ...

Mgr. Šín Milan

Úkoly hodin, tréninku

Vycházíme z obecných zásad: naučit hráče řemeslo a později naučit hrát…

Cílem je minivolejbal, vlastní hra, silné příjemné prožitky

1. Perfektní řemeslo: házení a chytání míče (osahání míče, let míče, varianty chytání a házení míče, výběr správného místa odbití)

2. Rozvoj schopnosti hrát: ovládání herního prostoru pomocí pohybu a chytání a házení

28 praktických rad…

1. Kvalitní trénink… Stanovení pravidel spolupráce… Dodržování Zákonů tělocvičny

2. Materiální zajištění… Využití dlouhé sítě (3- 4- 6 i 12 hřišť)

3. Zajištění míči… Jedno dítě= jeden balon

4. Motivace… Měsíční bodovací soutěž… Žebříček

5. Informační a motivační systém: Denně aktualizované webové stránky… Barevky

6. Plánování, vyvěšení cílů… Kalendář sportovních soutěží v barevném mini… Borská liga. VTM a KTM, JNN…

7. Promyšlený trénink… Tréninkové soutěže kvality… SK a CM (pravidla, šňůry, rekordy)

8. Kybernetika volejbalu

9. Tréninkový systém 12… Zázračný systém dvanáctka

10. SHC… Kolotoč Tě veze k vítězství…

11. Přitažlivá pozvánka na další trénink… Konec dobrý, všechno dobré…

12. Motivační hodnocení… Minutová pochvala a minutové pokárání…

13. Něco, co nemají jiní… Bublony

14. Ke složitějším cvičením přecházejte až po zvládnutí těch jednodušších.

15. Zadejte úkol a cíl cvičení, vlastní průběh nechte na dětech.

16. Zpočátku nechte žáky vyzkoušet si cvik pouze s pochvalou pro ty, co ho dělají správně, pokud někdo cvik provádí chybně, vysvětlete všem správný postup (ne pouze stranou jednotlivci). Názorná demonstrace učitelem je z pohledu učení nejefektivnější.

17. Neopravujte a nekritizujte během samotného cviku.

18. Ještě něco navíc… Na konci tréninkové hodiny můžete zadat cvičení na doma – "komu se to povede do příště naučit?" Lze-li cvičení provést různými způsoby a žáci na to přijdou sami, prodiskutujte společně klady a zápory variant.

19. Již od nejjednodušších cvičení veďte žáky ke komunikaci (od fandění a povzbuzování až k pokřikům a zdravému "hecování"), vede to k živé atmosféře v rámci učební hodiny a později i při vlastním zápase.

20. Soutěžní klima na tréninku

21. Nešetřete chválou, ale nezapomínejte ani na upozorňování na nedostatky.

22. Každý svěřenec je jiný. To, co je neúspěchem pro jednoho, může být úspěchem pro druhého!

23. Naučte děti vzájemné toleranci, autokorekci a postupně zpětné vazbě.

24. Zapojte do tréninku kybernetiku volejbalu

25. Uzlové body techniky. Desatera...

26. Při vysvětlování používáme krátké věty a signální slova

27. Správný návyk lze vytvořit pouze neustálým správným opakováním

28. Obrana: Výchozí postoj- střehový postoj- přesun do místa akce- zastavovací dvojkrok- vlastní odbití

Šín Milan 2016

TOPlist