Slepičí polévka pro duši

Silné příběhy
Pravidla pro lidské bytosti
Slepičí polévka pro duši

1. Bude vám dáno tělo. Ať se vám líbí nebo ne, bude to vaše tělo na celou stanovenou dobu.
2. Budete se učit. Zapsal(a) jste se na denní studium neformální školy jménem Život. Každý den budete mít příležitost něčemu se naučit. Vyučování se vám může líbit nebo je můžete považovat za zbytečné a hloupé.
3. Neexistují chyby, jen ponaučení. Růst je pokrok cestou pokusu a omylu: experimentování. "Nezdařené" experimenty k tomuto procesu patří stejně jako ty, které se nakonec "zdaří".
4. Látka se probírá tak dlouho, dokud se jí nenaučíte. Vyučovaná látka vám bude předkládána různými způsoby, dokud se jí nenaučíte. Když se jí naučíte, můžete přistoupit k další lekci.
5. Učení nikdy nekončí. Neexistuje žádná část života bez učení. Dokud žijete, máte se pořád co učit. 
6. "Tam" není lepší než "tady". Jakmile se vaše "tam" stane "tady", jednoduše najdete jiné "tam", které bude zase vypadat lip než "tady".
7. Ostatní lidé nejsou ničím jiným než vašimi obrazy. Na ostatních lidech nemůžete milovat ani nenávidět nic, co by neodráželo něco z toho, co milujete nebo nenávidíte na sobě.
8. Záleží na vás, jaký bude váš život. Máte všechny potřebné nástroje a suroviny. Co s nimi uděláte, záleží na vás. Rozhodněte se sami.
9. Odpovědi na všechny otázky nosíte v sobě. Odpovědi na otázky Života spočívají ve vás. Stačí se jen na ně podívat, naslouchat jim a uvěřit.
10. Na vše, co je zde napsáno, zapomenete.

Chérie Carter-Scottová