LOT 2020→ ZŠ Rotava

Termíny:
1. turnus...   8.- 15.08.2020... 1.→ 3. třída→ Mgr.Šín Milan, Říha Vladimír, ing. Šťastný Petr, Šťastná Věra, Říhová Kateřina...
2. turnus... 15.- 22.08.2020... 4. třída a starší→ Mgr.Šín Milan, Říha Vladimír, Wágner Petr, Horáková Lenka...

→ kapacita jednotlivých turnusů je až 30 dětí...
→ zdravotníkem, hygienikem na obou turnusech je Horáková Lenka

→ new seriál na webovkách
ROTAVA 2020→ 1. turnus→ 08.- 15.08.2020
Úterý 07.07.2020→ 08:08 hodin
   Na tomto místě se počínaje dneškem→ úterý 07. dozvíte řadu zajímavostí ve vztahu k letošnímu letnímu soustředění na ZŠ Rotava... Seznam účastníků, složení tréninkových družin, trenérský tým, filosofie soustředění, VOLVYS, lov bobříků, večerní volejbalová LIGA, soutěž dvoučlenných týmů... V Rotavě jsem už měl soustředění... V roce 2012 a 2013 s VSK Baník Sokolov a VK ISŠTE Sokolov... Zúčastnily se i současné extraligové hráčky BVC Chodov, tehdy ještě VSK Baník Sokolov, například Veronika a Kateřina Kudrlová, Veronika Vokáčová, Anetka Trollerová... 

Trenérský tým
   Trenérské týmy se na 1. a 2. turnusu budou lišit... Prvního turnusu je zúčastní asistentka, hráčka BVC Chodov Kateřina Říhová, ale v termínu druhého turnusu se zúčastnit nemůže, neboť bude mít vlastní soustředění na Perninku s trenérem Jiřím Kudrlem...
Na prvním turnuse 8.- 15.08.2020 budou také děvčátka z Kladna společně s trenéry Petrem a Věrou Šťastnými...

   Trenérské týmy se na 1. a 2. turnusu budou lišit... Prvního turnusu je zúčastní asistentka, hráčka BVC Chodov Kateřina Říhová, ale v termínu druhého turnusu se zúčastnit nemůže, neboť bude mít vlastní soustředění→ extraliga kadetek na Perninku s trenérem Jiřím Kudrlem ...
Vedoucí LOT 2020Mgr.Šín Milan
Zdravotník, hygiena, doktorkaBc.Horáková Lenka
Trenéři, specialistéing. Šťastný Petr, Šťastná Věra, Říha Vladimír, Říhová Kateřina
Specializace↓

Mgr.Šín Milanvolejbal, teorie, kimovky, setonovky, ZSVH, guláš, dlouhodobá hra, večerní turnajová LIGA, computer, správce webu, WA...
Bc.Horáková Lenka→ hygiena, péče o zdravotní stav tábora, volejbalové vysvědčení, fotografování
ing.Šťastný Petr→ lehká atletika, dlouhodobá hra, celodenní výlet
Šťastná Věra→ volejbal, rozcvičky, vyrovnávací cvičení, gymnastika, dlouhodobá hra, celodenní výlet
Říha Vladimír→ volejbalové vysvědčení, celodenní výlet
Říhová Kateřina→ lehká atletika, běžecký trénink

JÍDLO 6x DENNĚ
   Každé soustředění, každá takováto akce je hodnocená také dle kvality a četnosti jídla... Na soustředění budou mít AKADEMICI jídlo šestkrát za den... Průběžně bude zajištěn pitný režim...
Stravovat se budeme v areálu ZŠ Rotava, ve školní barevné jídelně...

→new seriál→ 3
1. turnus→ Červené soustředění
Čtvrtek 09.07.2020→ 08:08 hodin
   Proč Červený turnus ??? 

    Hlavní volejbalovou náplní týdne v Rotavě bude nácvik základního, dokonalého, důsledného odbití prsty v nejrůznějších podobách i variantách... V laboratorních podmínkách, ale také v herních kombinacích a průpravných sportovních hrách (večerní liga)...   

   Ale pozor, soustředění nebude pouze o prstech... Půjde o mnohem více... Vedle specializace půjde i o přepestrou, všestrannou přípravu (slabikář pohybu→ lehká atletika, sportovní gymnastika...), ale ani tento akcent není vyčerpávající ve vztahu k srpnovému soustředění... 

    Nezapomeneme na mentální posilování (sebekázeň, kybernetiku volejbalu, zdolávání výzev↔ zkoušek, dobré činy, překonávání bolesti v učení a bolesti v kondiční přípravě...), duševní rozvoj (cílevědomost, drobná vítězství, žebříčky...), sociální rozvoj (vytváření a mapování sociálních rolí v kolektivu, plnění služebních povinností, spolupráce, všímavost, vděčnost, poděkování ...)...


"Dobří lidé na sobě neustále pracují."
Konfucius→ čínský filosof, sociální politik a státník


Kaizen→
  Vnější úspěch→ plnění cílů, pomoc ostatním, ovlivňování ostatních začíná úspěchem vnitřním... Neustálé vylepšování sebe sama, zvyšování sebevědomí... Základem zlepšení vnitřního světa je kázeň, sebekázeň, dodržování pravidel... Většina lidí má ze změny strach... Cílem je vypěstování silného charakteru a discipliny...


Skvělá literatura, inspirující literatura, knihy k vychutnání→
Zlatý fond her 1→ Prázdninové hry z Lipnice
Zlatý fond her 2→ Prázdninové hry z Lipnice
Zlatý fond her 3→ Prázdninové hry z Lipnice
Pohybové hry a hraní→ Ferdinand Mazal
Hry v tělocvičně→ Miloš Zapletal
Hry ve městě→ Miloš Zapletal
Hry v tělocvičně→ Miloš Zapletal
Jak nalézt a rozvíjet sportovní talent→ Tomáš Perič
Vnitřní svět vítězů→ Marian Jelínek
Mnich, který prodal své ferrari→ Robin Shilp Sharma
Čtyři dohody→ Don Miguel Ruiz
Pátá dohoda→ Don Miguel Ruiz
Nastavení mysli→ Carol Dwecková
Aktivuj svůj potenciál→ Radek Karban
7 návyků vůdčích osobností→ Stephen R. Covey
Nekonečná síla→ Anthony Robbins
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj→ Lawrence E. Shapiro
Kybernetika volejbalu→ Stan Kellner a Dave Cross
Slabikář pohybu→ Carmelo Pittera a Oereste Vacondio
Volejbalová bible→ Milan Šín
Žlutý sešit BMV→ Milan Šín
Modrý sešit BMV→ Milan Šín
Zlatý minivolejbal→ Milan Šín
Volejbal 1→ Zdeněk Haník
Myšlením k bohatství→ Napoleon Hill
Volejbal→ Václav Císař
Volejbal- učebnice pro trenéry mládeže→ Zdeněk Haník
Prázdniny se šlehačkou→ Petr Hora a kolektiv

→new seriál→4
Motivace v Rotavě
Pátek 10.07.2020→ 08:08 hodin
Trička Rotava 2020→
Z letošního soustředění si můžete odvézt černé motivační tričko BVC Chodov... V průběhu celého soustředění bude probíhat dvoučlenná soutěž týmů... 

Volejbalové vysvědčení→
Nezískáš tričko za soutěž týmů??? Nevadí... Získej ho ve volejbalovém vysvědčení za samé mistry...

Dlouhodobá hra→ Každý tréninkový den proběhne jedna etapa dlouhodobé soutěže týmů... Nezískáš tričko za týmovou soutěž dvojic??? Nezískáš tričko za vysvědčení??? Nevadí, můžeš ho získat za týmovou dlouhodobou hru... 

→new seriál→5
Matematika LOT 1→ 55 tréninků, akcí...
Sobota 11.07.2020
   Hlavním úkolem letního soustředění je přeměna komfortního dítěte→ volejbalisty v človíčka, který bude mobilizovat svůj skrytý potenciál pomocí ovládání své mysli díky cílevědomosti, posilování své vůle, díky vytváření správných návyků... 

Jeden týden v Rotavě= tři měsíce v Chodově 

    Náplň Červeného soustředění je opravdu nabitá... Po volejbalové stránce zaměření na odbíjení prsty, uplatnění v SSS→ sportovní průpravné hry→ večerní turnajová LIGA, ale v programu je i silně zastoupen slabikář pohybu→ sportovní gymnastika→ kotoulová abc, lehká atletika→ atl.abc, hod krikeťákem, sprint, skok daleký, vytrvalostní běh..., po mentální stránce  ovládání mysli→ sebekázeň, vděčnost, dobré činy, kybernetika volejbalu→ SS→ silná slova.., rozvoj paměti→ kimovky, setnovky..., kondiční a volejbalové výzvy... Rozvoj  týmové synergie, emoční trénink→ dlouhodobá hra...


m a t e m a t i k a  LOT 1


Rozcvičky, gymnastika, pádovka, ranní hry→ 5x
Volejbalový trénink→ 5x
Volejbalové vysvědčení→ 5x
Lehká atletika→ 5x
Schodiště pro šampiony→ 5x
Rozvoj paměti, zásady→ 5x
Dlouhodobá hra→ 6x→ 6 etap
Běžecký, kondiční trénink→ 5x
Večerní turnaj→ 4x
Sobotní turnaj mistrů→ 1x
Celodenní výlet→ 1 den
Vstupní testování→ 2x
Večerní hodnocení→ 6x

→new seriál→6
VOLVYS→ volejbalové vysvědčení
Neděle 12.07.2020→ 09:09 hodin
   VOLVYS patří mezi programové pilíře  LOT 2020→ na ZŠ Rotava... Jeho záběr je obrovský a každý den mu jsou věnovány dva a více nezastupitelných tréninků... VOLVYS se snaží naplňovat sedmero pravidel harmonického rozvoje života člověka ... Výběr předmětů ve VOLVYSu je promyšlený, zdůvodněný a léty vyzkoušený...

Sedmero→
→ Ovládni své myšlení
→ Následuj svůj cíl
→ Rozvíjej svou všestrannost
→ Disciplina je základem růstu
→ Respektuj čas
→ Pomáhej a važ si druhých
→ Soustřeď se na Rotavu


Předměty VOLVYSu→
→ Pokora
→ Mysl
→ Lov Bobříků
→ Lehká atletika
→ Štrikování se švihadlem
→ Žonglování s míčem
→ Hrátky s míčkem
→ Žebříček zdatnosti
→ Odbití prsty
→ Odbití bagrem
→ Volejbalové podání
→ Mistrovství světa

→ new seriál→ 7
Rotavské sedmero
Pondělí 13.07.2020→ 10:10 hodin
  Pravidla pohybu a chování během LOTu jsou dalším pilířem kvalitního a efektivního týdenního průběhu soustředění na ZŠ Rotava ...
1. Cílem těchto pravidel je ochrana zdraví AKADEMIKŮ, rozvoj KÁZNĚ a SEBEKÁZNĚ, kultivace správných vztahů... Jejich uvědomělým naplňováním si budeme dělat navzájem radost, lidsky i volejbalově růst... Jejich dodržováním budeme předcházet nedorozuměním... BVC Chodov Vám všem přeje příjemný pobyt v Rotavě a hodně příjemných zážitků...

2. Volejbalová škola Rotava
Zdejší škola se stala naším dočasným domovem. Protože budeme trénovat i venku, je potřeba se pravidelně přezouvat v botníku. Přezouváme se do pantoflí či vnitřních sportovních bot. Nechodíme bosky...

3. Kouzelná slovíčka→ zdravení, poděkování, projevená vděčnost, dobré činy...
Tím, že pozdravím první a včas, prokazuji svoji kulturnost, výchovu. Zdravení není potupa, naopak Tvoje přednost. Tebe pozdrav nic nestojí a zdravenému trenérovi či dospělému uděláš radost. Zdravím, když vidím trenéra→ dospělého poprvé v tom kterém dnu... Zdravím, když vcházím do jídelny... pozdravím, když vstupuji do tělocvičny...

4. Služby
Vykonáváním služeb se učíme sebekázni, pořádku a pěknému vztahu ke komunitě. Snažíme se plnit službu co nejlépe... Při večerním hodnocení bude kvalita Tvojí služby zhodnocena... 

Pití→ v prostoru pití udržuji průběžně hygienu, čistotu, Na platu u pití jsou čisté skleničky, ve várnici je neustále připravený čaj nebo šťáva. V kbelíku pod várnicí ne průběžně čistá voda k opláchnutí skleniček... Hygienu pečlivě hlídá naše zdravotnice→ Lenka Horáková

Botník→ udržování pořádku, srovnané boty

Sprchy→ sprchy se vytírají jednou denně. Po sprchování→ 20:45 hodin

Rajony→ TD→ trenér dne za přítomnosti HS→ hlavní dětské služby přebírá svěřené rajony od 21:00 hodin... 

5. Včasný nástup
Jedním z hlavních úkolů letního soustředění je důsledná celodenní práce s časem. Hlavní služba má hodinky. Na hlavní nástěnce je vyvěšený jak RD→ režim dne tak DP→ denní program. Za včasný nástup získáváš i body do týmového hodnocení... 

6. Úklid materiálu
Jakmile skončí trénink, uklidím veškerý používaný materiál na jemu určené místo. Za úklid pracovišť zodpovídá kapitán družiny. Večer provádí úklid dle rozpisu služeb služební družina pod vedením svého kapitána. 

7. Opuštění areálu soustředění
Areál není možno opustit bez vědomí vedoucího trenéra soustředění Mgr.Šína Milana


Mgr. Šín Milan
Vedoucí soustředění

→new seriál→8
Červený trénink→ prstový trénink
Úterý 14.07.2020→ 11:11 hodin

Matematika Rotavy 1 je ve vztahu k nácviku a zdokonalování volejbalu→ odbití prsty matematicky→ číselně daná...

5 tréninků o délce 45 minut, 5 turnajů v SSS v délce 90 minut, sobotní dopolední turnaj o "Polárkový dort" v délce 180 minut a 5 drilovacích Schodišť → výzva dle zájmu Akademiků... 

Řízené učení↔spontánní učení, řízený rozvoj↔spontánní rozvoj

   V Akademii BVC se používá široká škála didaktických metod pro učení a zdokonalování volejbalu... Prolínají se didaktické metody učení v celku→ komplexní a po částech→ analyticko-syntetické, učení od středu, spirálové učení... 

Herní prožitky, implicitní učení
   Cílem Akademie BVC Chodov je již od prvního setkání→ nábor děti emočně zaujmout, přitáhnout... Zaujmout škálou barevných originálních průpravných her, které jsou šikovnější děti schopné hrát i z ulice... Sice ne v dokonalé podobě, ale jsou schopné si vychutnat první úspěšné kontakty s míčem, rozvíjet pohyb na hřišti, mít pocit hry, mít silné herní prožitky ... 
    Metodika Akademie BVC Chodov vychází z obsahu emotivních speciálních soutěžních průpravných her (žlutý 1,2, oranžový 1,2, fialový 1,2, červený 1,2,3 mini...), typických herních situací dle vztahu k ovládání míče... Základní součinnostní postavení při příjmu podání, základní postavení při obraně, systém útoku, výstavba protiútoku v mezihře... 

     A zdokonalování dovedností probíhá v trénincích za použití klasických didaktických forem (Dobrý 1988)→ metodicko- organizačních forem (průpravná cvičení, soutěže kvality, herní cvičení, bumerangová cvičení...)... 

Využití recipročního , individuálního, skupinového i frontálního učení... 


→new seriál→ 9
Paměť boduje
Středa 15.07.2020→ 11:11 hodin
   Ve volejbalu herní paměť boduje ... Kvalitní volejbalista si ve hře pamatuje→ krátkodobá, orientační paměť, kde je nahrávač soupeře, jaké je postavení soupeřových útočníků na síti i v poli, kam smečoval nejlepší smečař soupeře, koho využíval nahrávač v postavení I, II, III... A Akademie nezapomíná na rozvoj paměti i na letním soustředění... K rozvoji paměti využívá jak učebnu tak tělocvičnu... Znáte ze skauta pamětní hry jako jsou kimovky či setonovy hry na prostorovou paměť ??? 

→new seriál→10
Seznam účastníků, kapitáni a družiny
Čtvrtek 16.07.2020→ 11:11 hodin
   Systém práce, používané didaktické formy a metody během letního soustředění jsou promyšlené, dlouhodobě prověřené, pestré, individualizované... Dopoledne dominuje jako organizační forma skupinový→ družinový trénink, odpoledne hromadný... 

→new seriál→ 11
Formulář lékařské prohlídky na LOT a do klubu
Stáhnout si ho můžete→ ZDE

Účet BVC Chodov→  232 810 520/ 0300
VS: 012020 (1. turnus),  022020 (2. turnus), případně 123456
Zpráva pro příjemce:  příjmení a jméno účastníka

Seznam PŘIHLÁŠENÝCH dětí naleznete→ ZDE

Pokyny, Přihláška na letní ozdravný camp 2020 v Rotavě

...akce Akademie BVC Chodov...
Ředitelka ZŠ Rotava Mgr. Fialová Dana souhlasí↓
Čtvrtek 06.02.2020→ 16:16 hodin
 Protože dnes Akademie netrénuje, DDM Bludiště Chodov organizuje školní přebory ve šplhu na tyči na 2.ZŠ Chodov, tak jsem využil čas a zajel na smluvenou schůzku s ředitelkou ZŠ Rotava. Se soustředěním v Rotavě již mám pozitivní zkušenosti z let 2012 a 2013... Schůzka byla blesková!!! Vše jsme domluvili během 16 minut... 

LOT 2020Proč soustředění na ZŠ Rotava? Za prvé jsem nechtěl, aby proběhlo soustředění v Chodově... Pro děti je super alespoň na týden přerušit pupeční šňůru s maminkou, rodinou... A další veledůležité věci jsou tréninkové možnosti v Rotavě... K mému dlouhodobě vyzkoušenému prázdninovému projektu je potřeba tělocvična, venkovní volejbalové kurty, atletický stadion... A z pozice stravování je také ideální školní vývařovna!!! Školní kuchařky přesně vědí, jaká má být správná skladba jídel a stejně tak velice dobře vědí, co dětem chutná... Během LOT nás čeká 6 jídel denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře a druhá večeře...)... Kvalita jídla je pro úspěch soustředění zásadní...

2. turnus LOT 2020→ Rotava 2020

15.→ 22.08.2020
15. den v Rotavě→ Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava
Sobota 22.08.2020
ROTAVSKÝ TAMTAM→ program
→ Sobotní turnaj
→ Vyhodnocení soustředění
→ Program dne
14. den v Rotavě→ Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava
Pátek 21.08.2020
ROTAVSKÝ TAMTAM→ program
→ VOLVYS
→ TÝMY→ bojujeme o trička
→ Večerní turnaje
→ PD♦ Program dne
→ Bodování
13. den v Rotavě→ Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava
Čtvrtek 20.08.08.2020
ROTAVSKÝ TAMTAM→ program
→ VOLVYS
→ TÝMY→ bojujeme o trička
→ Večerní turnaje
→ PD♦ Program dne
12. den v Rotavě→ Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava
Středa 19.08.08.2020
ROTAVSKÝ TAMTAM→ program
→ VOLVYS
→ TÝMY→ bojujeme o trička
→ Večerní turnaje
→ PD♦ Program dne
11. den v Rotavě→ Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava
Úterý 18.08.08.2020
→ TÝMY→ bojujeme o trička
→ Večerní turnaje
→ PD♦ Program dne
→ VOLVYS
10. den v Rotavě→ Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava
Pondělí 17.08.08.2020
ROTAVSKÝ TAMTAM→ program
→ Schodiště
→ Jdeme TÝMY
→ Bodování♦ soliter
9. den v Rotavě→ Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava
Neděle 16.08.2020
ROTAVSKÝ TAMTAM→ program
→ Schodiště
→ Bodování
8. den v Rotavě→ Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava
Sobota 15.08.2020
ROTAVSKÝ TAMTAM→ program
→ První - individuální Žebříček→ 15.08.2020
→ Schodiště
→ Bodování
→ Týmy
ROTAVSKÝ TAMTAM→ program