Zázračné Žebříčky

06.09.2019

    Žebříčky provázejí celou moji trenérskou karieru. A ta je setsakramensky dlouhá... Kde jsem k Žebříčkům přišel? Co mne inspirovalo, zaujalo? U skautů, junáků... Jaroslav Foglar, Miloš Zapletal, FTVS... 

    Děláme výkonnostní sport a ten je plný stresových situací, hry pod tlakem... Prostě stále o něco jde...

    A druhý základní moment, který Žebříčky přinášejí, je rozvoj plánovitosti, cílevědomosti... Mám cíl a ten se snažím naplnit... A právě cesta k naplnění cíle je to, co mne zdokonaluje, rozvíjí, mění...