Trojka je bomba→

15.09.2019

Středisko při 3. ZŠ Chodov→ Husova ulice spustilo svoji činnost ve 37. týdnu 2019 vůbec jako první... Dnem "D" bylo pondělí 9. září 2019. 090919, magické datum... 

Na první skupinu, 2.-3. třída ZŠ, dorazila šestice... Nicmoc, ale... Bohužel si škola neuvědomila, že Akademie v pondělí startuje a děti po obědě místo na trénink vyrazily do městské knihovny...

Druhý trénink→ 4.- 5. třída ZŠ  již byl o něčem úplně jiném. Zúčastnilo se ho 14 dětí a jako asistentka byla starší žákyně BVC Chodov Kateřina Říhová a maminka dětí Burdových (Patrik a Nikola), paní Burdová. Počet 14 dětí na tréninku je tak nějak optimální a počet dospělých tři je super...

A jaká je matematika TROJKY? Krásná... Do skupiny A→ 2.- 3. třída ZŠ je přihlášeno neskutečných 29 dětí a do skupiny B→ 4.- 5. třída ZŠ je přihlášených 21 dětí... Nádhera!!! Ale neříkejme hop, dokud nepřeskočíme...