Trénujeme BB2→

10.06.2020

Úterý 09.06.2020...
Krůček po krůčku...
   BB je PH→ průpravná hra, kterou pro potřeby Akademie vymyslel její gestor... Průpravná hra, která má nezastupitelné místo v přechodu od barevného minivolejbalu k šestkovému... BB je jedenáctým schůdkem na schodišti k volejbalovému Olympu, k šestkovému volejbalu... 

Bagrball↓
  Proč BB? Protože dominantním způsobem ovládání míče v této PH je bagr→ odbití spodem obouruč... Co se týká dalších způsobů ovládání míče, tak jde ve vývoji průpravné hry o varianty techniky jak u odbití prsty, jednou rukou či smečování... Nadějné úterý↓
  Složení tréninkové skupiny je přepestré od mladších žákyň (2008) až po totální začátečníky jako je například nováček Adrianka Kasičová (2012), která dnes byla na svém 2. tréninku, žákyně 2. třídy základní školy... Samozřejmě, že tomuto heterogennímu složení tréninkové skupiny odpovídá metodika organizace tréninkové činnosti na čtyřech kurtech... Trenéři především na 3 a 4 využívají svůj metodický cit a schopnost změkčení daného cvičení základního cvičení ... 

Zápasíme s ekonomikou tréninku↓
   I když má Akademie BVC svoje desatero zákonů tělocvičny, které se zatím snažíme transplatnovat do tréninků, tak zápasíme především s ekonomikou v organizaci tréninků, se společně používaným slovníkem... Trenéři a děti zatím nejsou schopni synergicky, efektivně využívat tréninkový slovník ... Nevíme například, co to je postavení po délce tělocvičny, po šířce tělocvičny, neděláme rozdíl mezi řadou a zástupem, nevíme, co to je vyčkávací postavení, která čára je koncová, postranní či třímetrová... Nepamatujeme si složení dvojic...
První kurt↓
   Přesto dnes patří výrazná pochvala Akademikům, kteří trénovali na úvodním kurtu... Klárce Muchové, Týnce Müllerové, Šárce Sochorové a Františkovi Wágnerovi...
Dnes jsme trénovali organizaci základní útočné kombinace z vyčkávacího postavení 1-1 a na konci tréninku byl neskutečný progres... První, druhý i třetí balon byl občas i volejbalový...