Přísnost je také druh lásky!!!

... minutová glosa Zdeňka Haníka...
Přísnost je také druh lásky!!!
Včera na isportu.cz jsem objevil další článek od Zdeňka Haníka v sekci Vysoká hra Zdeňka Haníka: Přísnost je také druh lásky! Zdeňkovy dumky mne baví!!! V drtivé většině případů s nimi souhlasím... 
Cituji Zdeňka Haníka:
"... Pracoval jsem o minulém víkendu s dětmi 7 - 11 let (minivolejbalový camp v Kutné Hoře), po nichž jsem dost důrazně něco požadoval a opakovaně je opravoval a vytýkal chyby. Jak se jejich oči rozzářily, když jsem zvolal: "vidíš, teď to bylo lepší" nebo prostě jen zvedl palec, jakože to lajkuju. Byl jsem velmi přísný a tlačil jsem na pilu, abych dokázal, co se všechno dá za dva dny naučit, ale taky jsem bedlivě sledoval jejich oči, zda jsou ještě se mnou anebo musím dát nohu z plynu a přepnout na zábavnější aktivitu. Copak ubližování dětem je cílem trenéra? Copak je běžným jevem, že trenér projevuje nepřátelství k dětem? Ne, ne přátelé. Skutečné trenérské nešvary jsou jiné: nedůslednost, myšlenková setrvačnost, nevzdělanost či pohodlnost... "