Myšlením k bohatství→ 1

06.04.2020

... světové knižní bestsellery v technikách duševní práce ...

Myšlením k bohatství→ Napoleon Hill
Myšlením k bohatství je jedna z nejvýznamnějších knih v oblasti osobního úspěchu... A i sportovního úspěchu, vítězství ...
Myšlením k bohatství je vynikající kniha, v níž se dočtete, co a jak dělat... Zde pouze výpis jednotlivých kapitol...
→ Myšlenky mají váhu
→ Touha
→ Víra
→ Autosugesce
→ Odborné znalosti
→ Obrazotvornost
→ Organizace plánování
→ Rozhodnost
→ Vytrvalost
→ Síla mozkového trustu
→ Tajemství sexuální transmutace
→ Podvědomí
→ Mozek
→ Šestý smysl
→ Šest démonů strachu

MYŠLENKY MAJÍ VÁHU
o MUŽI, KTERÝ SE "VMYSLEL "DO PARTNERSTVÍ S THOMASEM A. EDISONEM
  Opravdu, "myšlenky mají značnou váhu", a to zejména tehdy, když jsou spojeny s pevně stanoveným cílem, vytrvalostí a palčivou touhou proměnit je v bohatství nebo jiné materiální statky. Před několika lety se Edwin C. Barnes přesvědčil, do jaké míry skutečně platí, že se člověk může myšlením dopracovat úspěchu. Nepřišel na to náhodou. Dospěl k tomu objevu postupně, hnán palčivou touhou stát se obchodním partnerem velkého Edisona. Hlavním rysem Barneso touhy bylo, že věděl, co chce. Chtěl pracovat spolu s Edisonem, ne pro Edisona. Pozorně sledujte, jakým způsobem svou myšlenku realizoval, a lépe pochopíte základní principy cesty k bohatství. Když mu tento nápad poprvé bleskl hlavou, nebyl právě v situaci, kdyby ho mohl uposlechnout. Stály mu v cestě dvě překážky. S Edisonem se neznal a neměl dost peněz na vlak do Orange v New Jersey. Tyto překážky by stačily naprostou většinu lidí odradit, ale Barnesova touha nebyla jen tak obyčejná.


VYNÁLEZCE A TULÁK
  Barnes dorazil do Edisonovy laboratoře a prohlásil, že hodlá podnikat spolu s vynálezcem. O mnoho let později Edison na své první setkání s Barnesem vzpomíná takto:
"Stál tam přede mnou a vypadal jako obyčejný pobuda, ale ve výrazu tváře měl něco, co dávalo tušit, že je pevně rozhodnut dosáhnout toho, za čím přišel. Z dlouholeté zkušenosti s lidmi jsem poznal, že jestliže člověk skutečně touží něčeho dosáhnout natolik silně, že je ochoten riskovat celou svou budoucnost pro jediné pootočení kola Štěstěny, určitě to dokáže. Dal jsem mu příležitost, o kterou žádal, protože jsem viděl, že je rozhodnut nedat se odbýt. Následující události prokázaly, že jsem se nemýlil." Nebyl to mladíkův vzhled, co mu otevřelo dveře Edisonovy kanceláře, protože ten mluvil proti němu. Rozhodující bylo, cosi myslel. Po svém prvním rozhovoru s Edisonem se Barnes jeho partnerem sice nestal, ale dostal možnost pracovat za nepatrnou mzdu v Edisonových službách. Ubíhaly měsíce. Zdánlivě se nestalo nic, co by Barnese přiblížilo k vytouženému konečnému cíli. Ale v mladíkově mysli se dělo něco důležitého. Jeho touha stát se Edisonovým obchodním partnerem neustále sílila. Psychologové správně říkají, že "když je člověk na něco skutečně připraven, přijde to samo. "Barnes byl připraven na obchodní společenství s Edisonem; a co víc, bylo odhodlán zůstat připraven, dokud se jeho touha nenaplní. Neříkal si:"Ale co, nemá to smysl. Raději toho nechám a požádám o místo prodavače. "Naopak si řekl: "Přišel jsem, abych se stal Edisonovým partnerem, a dosáhnu svého, i kdyby to mělo trvat celý život. "Myslel to vážně! Jak by se změnily lidské osudy, kdyby si lidé dokázali vytyčit určitý cíl, kterým by byli maximálně posedlí. Možná, že si to tehdy mladý Barnes neuvědomoval, ale jeho buldočí odhodlání, jeho vytrvalá věrnost jediné touze byly předurčeny překonat všechny překážky a poskytnout mu příležitost, po které pásl.

SKRYTÉ TVÁŘE PŘÍLEŽITOSTI
  Když se příležitost naskytla, přišla v jiné formě a odjinud, než Barnes očekával. Příležitost totiž užívá úskoků. Mívá ve zvyku nenápadně vejít zadními vrátky a často přichází skrytě v podobě neštěstí nebo dočasné porážky. Možná právě proto ji tolik lidí nedokáže rozpoznat. Edison v té době zdokonalil nový kancelářský přístroj, známý tehdy jako Edisonův diktafon. Jeho obchodní zástupci jím nebyli příliš nadšení, protože nevěřili, že by se dal snadno prodat. Barnes spatřil svoji příležitost, skrytou v podivně vyhlížejícím přístroji, který nezajímal nikoho kromě Barnese a vynálezce. Barnes věděl, že diktafon prodat dokáže. Navrhl to Edisonovi, dostal šanci a přístroj prodal. Prodal ho dokonce s takovým úspěchem, že s ním Edison uzavřel smlouvu o prodeji a distribuci po celé zemi. Toto obchodní spojení Barnesovi vyneslo spoustu peněz, ale ve skutečnosti šlo o daleko víc. Barnes dokázal, že se člověk opravdu může "MYŠLENÍM DOPRACOVAT K BOHATSTVÍ". Nemám tušení, kolik Barnesovi jeho prapůvodní touha vynesla. Asi kolem dvou až tří miliónů dolarů, ale tato částka, ať už jakákoliv, je zanedbatelná ve srovnání s tím, jaký neocenitelný přínos pro něj mělo vědomí, že při uplatnění určitých principů mohou být myšlenkové pochody přeměněny v hmotné statky. Barnes se doslova v myslel do partnerství s velkým Edisonem. Myšlením se nakonec dopracoval jmění. Začínal od nuly, ale věděl přesně, co chce. Byl odhodlán svou touhu prosazovat tak dlouho, dokud se nestane skutečností.