Milionář→ 6

03.04.2020

... vědomostní soutěže Akademie BVC, soutěž Milionář 6. kolo ...
Moudrý král↓
Historicky známý příběh↓
  Ke králi přišly dvě ženy , vedoucí spor o novorozené dítě. Obě ženy ve stejný den porodily, jedné z nich však třetího dne dítě zemřelo. Ona podstrčila svoje mrtvé dítě druhé ženě a vzala si její. Ta se ráno probudila a zjistila, že ten mrtvý není její syn...
Před králem vedly obě ženy dlouhou hádku o to, které z nich má dítě připadnout. Král proto poručil: "Rozetněte dítě vedví a dejte každé ženě po půlce!" Jedna z žen chladně souhlasila, druhá úpěnlivě prosila, ať dítě nechají žít a ať ho dají raději její sokyni. Tak král hned poznal, která z žen je pravou matkou dítěte a rozhodl jí dítě vrátit...
Otázka↓
1. Kdo byl tím moudrým králem ?
2. Kdy žil ???