Hádanka→ 7

04.04.2020

... hádanky, hlavolamy, slovní úlohy, logické slovní úlohy, základní znalosti pravidel a historie volejbalu...
R. O. K.→ Tajemná písmena
 I dnes nás tradičně čeká dvojboj hádanka a volejbal ... Přeji Vám všem příjemnou zábavu a požitek ze správného řešení...


Hádanka→ Tajemná písmena
L Ú B D K Č Č S - Ř L P
Úkol→
1. Podívejte se pozorně na vypsaná písmena... Doplň chybějící písmeno...
2. Zdůvodni...


Volejbal→ Pravidla volejbalu- současná
Otázka ze současných, platných pravidel šestkového volejbalu
Otázky↓
1. Všechny čáry vymezující volejbalové hřiště mají stejnou šířku. Jakou mají šířku v centimetrech ???
Všechny čáry na volejbalovém hřišti i kolem volejbalového hřiště mají svoji funkčnost, svůj název. Na hřišti je těchto druhů čar v mezinárodním volejbalu sedm→ 7... Tvým dnešním úkolem je vypsat alespoň 5 názvů těchto čar... S jedním názvem Vám pomohu. Čára, která rozděluje hřiště na dvě stejná pole a je pod sítí se nazývá střední čára...
2.
3.
4.
5.
6.