Hádanka→ 5

... vědomostní soutěže, hádanky, akademický adrenalin...
Autobus→ 3/4 body
Čtvrtek 02.04.2020→ 12:12 hodin
Hádanka→ autobus
Na kterou stranu jede autobus vyvěšený nad dnešními otázkami??? ? Doprava nebo doleva??? Proč??? Bez zdůvodnění řešení neuznám...
Morganova pravidla volejbalu→
Myslím si, že opět velice těžká otázka... 

   Už víme, že v roce 1895 vymyslel Morgan v Holyoke novou hru, které dal název minonette a později se změnil její název na Volley Ball. Ale když soutěžní hra, tak je třeba dát dohromady pravidla . A teď si budeme povídat o základních pravidlech Morgany hry ... Volejbal je bezkontaktní sport, kde družstva odděluje síť.
Otázka↓
  Morgan zvedl síť z tenisové sítě... V tenise je výška sítě uprostřed 0,914 m a na krajích 1,07 m... V současném volejbalu je u žen síť ve výšce 224 cm, u mužů ve výšce 243 cm...
Jak vysoko byla síť v minonette dle pravidel v roce 1895??