Filosofie Akademie BVC

09.04.2020

Filosofie Akademie BVC Chodov↓
  Volejbal hrou→ "Schola ludus"→ známý výrok českého učitele národů J.A. Komenského
   Cílem akademického tréninku je propojování učení a hry... Učit se v herním prostředí i pomocí nejrůznější metodických pravidel... Neoddělovat proces učení→ drily a hru... Učit se v herním prostředí, v prostředí volejbalového hřiště... Herní prostředí nám krom jiného přidává delší koncentraci a zvýšený důraz na kvalitu provedení (chci být úspěšný).. Systémem turnajových okruhů→ Chodovská liga minivolejbalu nahrazovat ulici, herní plácky... Vytvářet prostředí pro rozvoj tvořivého myšlení metodou pokusu, omylu a zpětné vazby... Pružnost v myšlení, originalita v myšlení...
  Prvním úkolem klubu je přivést dítě do tělocvičny a druhým neméně důležitým úkolem je jeho udržení v tělocvičně, v klubu... Z některého děcka vychováme špičkového volejbalistu, z jiného šikovného trenéra a z dalšího rozhodčího... Volejbal potřebuje všechny milovníky volejbalu...♥ děti touží po tom, vidět okamžitě výsledky svého tréninkového úsilí♥ děti svým členstvím v Akademii naplňují svoje biologické (potřeba pohybu), psychologické (potřeba seberealizace) a sociální potřeby (potřeba být součástí týmu, potřeba spolupráce, potřeba srovnávání...)♥ turnajové okruhy♥ soutěže kvality♥ měsíční Žebříčky♥ výchova válečníků (nevzdávají se, překonávají obtížné překážky ve sportu i životě), vytrvalých, houževnatých lidí, cílevědomých lidí... ♥ hesla Akademie 
  Způsob práce Akademie BVC je založený od první minuty na hře v nejrůznějších podobách (DH, SK, CM, PH, SHC, bojovkách...), na soutěžení, poměřování sil, konfrontaci a příjemných prožitcích (systém drobných úspěchů, vítězství)...