Další krásná středa...

16.10.2019

Středa 16. října 2019→ 16:16 hodin

V POŘADÍ PÁTÝ TRÉNINKOVÝ TÝDEN "MRŇOUSKŮ" V CHODOVSKÉ SPORTOVNÍ HALE... PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA, LÉTAJÍCÍ ŽÍNĚNKA, KOUZELNÝ ŽEBŘÍK A ŽONGLOVÁNÍ S MÍČEM...

Dnes jsme odstartovali další trénink s mateřskými školkami v 9:15 hodin... Živelné víření s míči, první seznámení s tréninkovými pracovištěmi dnešního kruhového tréninku... 

Výjimečná byla i opětovná návštěva, už se aktivně zúčastnila cvičení i předchozí týden, paní ředitelky všech chodovských školek  Ivany Šestákové... 

Na prvním stanovišti byla připravena překážková dráha z laviček. Zde děti překonávaly lavičky nejrůznějšími způsoby (za chůze, výstup na lavičku a sestup, přeskoky lavičky jednonož a obounož... Na závěr děti procvičovaly vyhýbání se na lavičce... Cvičení vedla a organizovala paní učitelka Verunka...

Dvojku s "létajícími" žíněnkami vedla a organizoval paní učitelka Blanka... Cvičení na odvahu a soutěživost... Dnes soutěžily dvě žíněnky...Bylo zajímavé sledovat děti... Každé dítě je originálem a to jsme si dnes opětovně uvědomovali... 

Trojka byla nová... "Řádila" na ní právě paní ředitelka... "Kouzelný žebřík"... Žebřík s dvaceti příčkami nabízel jak koordinační, frekvenční tak pamětní cvičení... Děti všeobecně zvládly náplň na vyšší úrovni než jsem očekával...

A čtyřka byla volejbalová... Cvičení na dlouhé volejbalové síti... Nejprve ovládání míče jednotlivci, posléze ve dvojicích a nakonec chytání míče po jednom dopadu po podběhnutí sítě... I tady se projevily  velké rozdíly mezi jednotlivými  dětmi... Ale celkově lze napsat, že se během uplynulých pěti týdnů "mrňouskové" neskutečně zlepšily... Zde pomáhala paní učitelka Miládka...

Signál časoměřice Marcelky a trénink je ve finále... Hodnocení tréninku, předání osmi samolepek Akademie BVC Chodov, osmi lízátek a bonbónů...