CCR od středy 06.05.2020→

12.05.2020

Tréninkový program CCR...
Změna platí od středy 06.05.2020, včetně...
Středa 06.05.2020→ 11:11 hodin
   Na místě je i velké poděkování neskutečným rodičům... Bez Vašeho vedení a Vaší pomoci bychom to nedokázali... Zdeňce a Mirkovi Fasurovým, Lucce Valešové, Michale Balážové, Olze Kaváčikové, Věře Beňové, Petrovi Sedlákovi, Petře Höflerové, Janě Gässlové, Alžbětě a Alešovi Svobodovým...
Změny platné od středy 06.05.2020↓
1. Od dnešního dne tj. od 06.05.2020 až do neděle 10.05.2020 máte tréninkové volno... Šňůra Vám zůstane zachována...

2. Pokud budete cvičit v tomto volnu, dny se Vám započítají do cvičební šňůry...

3. Za každý den, kdy budete v tomto vyhlášeném volnu cvičit, získáváte na svoje konto ŽOLÍKA. A tohoto si můžete kdykoliv vybrat...

4. Od 20. týdne roku 2020→ od pondělí 11.05.2020 jsou závazné tři tréninkové dny pondělí→ středa a pátek... Žolíková filosofie zůstává stejně jako filosofie s vytvářením cvičební šňůry... 

5. Počínaje pondělkem 11.05.2020 vchází v platnost pravidlo večerní zprávička!!! Pokud nezašlete zprávičku cvičební den do 20:20, ztrácíte ze svého konta jednoho ŽOLÍKA a den se Vám nezapočítává do šňůry!!! 
   Úvodem mám potřebu napsat, že všichni účastníci programu CCR jsou úžasní... Na začátku tj. 12. března 2020 mne nenapadlo, že bude program CCR tak dlouhý a tak úspěšný... Když budu jmenovat namátkově Libušku Fasurovou, Tobiáška Höflera, Natálku Valešovou, Vendulku Fasurovou, Nikolku Balážovou, včerejší oslavenkyni Nikolku Kerekaničovou, Kryštůfka Barance, Aničku Beňovou, Dede Sedlákovou, Sárinku Zaschke, Sárinku Bokšayovou... neskutečně jste mne překvapili a jsem přesvědčen, že právě Vy budete pilířem nové Akademie... Jste nejsilnější ze silných...