Bonusové zkoušky→ 2- 7

21.03.2020

... tuto novinku získáte jenom na Vašich Barevkách ...
Programová novinka CSB→čkobonusové body
Očekávejte ji pouze na Barevkách během dnešního dne→ sobota 21.03.2020

cvičení číslo 2↓
Zkouška zručnosti→ 1 bod
Popis cvičení naleznete→ZDE
cvičení číslo 3↓
Zkouška hbitých prstů→ 1- 2 body
Popis cvičení naleznete→ ZDE
cvičení číslo 4↓
Pět dobrých činů→ 1 bod
Popis cvičení naleznete→ ZDE
cvičení číslo 5↓
Zkouška ohebnosti→ 1 bod
Popis cvičení naleznete→ ZDE
cvičení číslo 6↓
Zkouška zručnosti- levá ruka píše→ 1 bod
Popis cvičení naleznete→ ZDE
cvičení číslo 7↓
Zkouška důvtipu→ velbloudi →2 body
  Z oasy na poušti má vyjít malá karavana s nákladem datlí. Karavanu budou tvořit tři velbloudi a jeden muž. Půjdou jeden za druhým. Jenže je tu problém. Tři velbloudi jsou trochu svérázní. Velbloud číslo 1 rád žere datle a kdyby těsně před ním kráčel nějaký velbloud s košem datlí na hřbetě, nezbylo by z datlí za chvilku nic. Velbloud číslo 2 je zase pro změnu jankovitý a má obzvláště spadeno na lidi. Kdyby šel před ním vůdce karavany, mohl by na to ten člověk doplatit. Velbloud číslo 3 je starý mrzout a ohrožuje především velbloudy, kteří jdou v karavaně těsně před ním. A Ty máš právě teď prokázat svůj důvtip tím, že sestavíš karavanu (velbloudy i muže do zástupu) tak, aby se cestou nemohlo nic stát. Všichni velbloudi ohrožují jen toho, kdo je těsně před nimi. Dozadu se obracet nemohou... Je to celkem lehký úkol a správných řešení je více.