Bonus 12→ Čtverce, rovnice a volejbal

28.03.2020

... soutěže, hádanky, úlohy na Barevkách ...
Číselné čtverce, rovnice a volejbal→ 12
Pátek 27.03.2020→ po 13:13 hodině
→ odpovědi tradičně zasílejte na mobil 604 104 453
→ aby jste byli úspěšní, je třeba vyřešit hádanku, ale také otázku z pravidel šestkového volejbalu!!! Takže jinak napsáno, odpověď se skládá ze dvou částí...
→ soutěže se mohou zúčastnit i dospěláci...
→ včera jsme vytvořili rekord!!! Hádanku, pravidla správně vyřešilo 11 luštitelů... Vytvoříme dnes new rekord???
Úlohy jsou dnes vybrané z učiva 3. třídy (A/Mrňouskové 3. třída a mladší) a 5. třídy (B/ Želvičky BVC 4. třída a starší)...
→ zadání hádanek dnes bude formou formátu PDF
Hádanka→
A/Mrňouskové ... jaké číslo se musí příčíst ke každému číslu v rovnici, aby...
B/Želvičky BVC
Pravidla šestkového volejbalu↓
Kolik hráček může nastoupit do šestkového volejbalového zápasu v kategorii starších žákyň?